Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն

ՍԲ. ԳՐՔԻ ԲԱՌԱՐԱՆ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱՆԱԼԻ

Ծանոթագրություն. Այս բաժինը բացատրում է աստվածաշնչային ուսուցման կարևոր հասկացությունների սոսկ մի մասը։ 5-րդ գլուխը՝ Կրոնն ու պաշտամունքն Աստվածաշնչում, լրացուցիչ տեղեկություններ է հաղորդում հավատի և մասնավորապես հրեական ու քրիստոնեական կրոնների մասին։

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐԴԱԼ