Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն
ՕՐՎԱ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ

....

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Աստուածաշունչ Մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանների (Էջմիածին թարգմանություն, ոսկեզօծ եզրերով)

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն (Պսակադրություն, շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ եզրերով)

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն (Մկրտություն)

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Էջմիածին թարգմանության արևելահայերեն նոր խմբագրություն (շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ եզրերով)

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Արևելահայերեն նոր խմբագրություն

 • Աստվաշաշունչ մատյան Հին և Նոր Կտակարանների Էջմիածին թարգմանության արևելահայերեն նոր խմբագրություն (շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ եզրերով)

 • Համաբառբառ Գրաբար Աստվածաշնչի

 • Բարսեղ Մաշկեւորցի. Մեկնութիւն սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Մարկոսի

 • Սուրբ Գրքի Հայերեն մեկնությունների մատենագիտություն

 • Աստվածաշունչ և Հայ մշակույթը

 • Աստվածաշունչ ըստ հայ մատենագրության Ա հատոր - Նոր կտակարան

 • Ներսէս Լամբրոնացի, Մեկնությիւն սրբոց երկոտասան մարգարէից

 • Համատես Ավետարանները, Մարկոս, Մատթեոս, Ղուկաս

 • Մարկոսի Ավետարանի հունարեն բնագրի և գրաբար թարգմանության զուգադրություն

 • Ավետարանների համաբառբառ բառարան

 • Ավետարանների գործող անձինք

 • Ավետարանների համաբառբառ բառարան

 • Աստվածաշնչի ուղեցույց

 • Աստվածաշնչային անձինք

 • Երուսաղեմի ուղեցույց

 • Աստվածաշնչային ատլաս

 • Տաճարի ուղեցույց

 • Աստվածաշնչային ժամանակագրություն

 • Հայրաբանություն (Նախանիկիական շրջան)

 • Ավետարանական ճառեր

 • Աստվածաշնչի ամփոփ ուղեցույց

 • Ավետարանների գրպանի բառարան

 • Սուրբ Ծննդյան պատմությունը

 • ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՆ ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (ոսկեզօծ)(Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Կիպրիանոս աղոթագիրք

 • Ներածություն Հայ Եկեղեցու Քրիստոսաբանության

 • Армянская Апостольская Святая церковь

 • Գրաբար Նարեկ (շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ, ճարմանդով, տուփով)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (Նոր Արարատ՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Գրաբար Նարեկ (ոսկեզօծ)

 • Գրաբար Նարեկ (ոսկեզօծ)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (ոսկեզօծ) (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Սաղմոսներ (արծաթազօծ) (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (ոսկեզօծ)(Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Արևելահայերեն Նոր Կտակարան Եվ Սաղմոսներ (պսակադրության) (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Արևելահայերեն Աստվածաշունչ («Արարատ» թարգմանություն, ոսկեզօծ)

 • Սաղմոսներ (արծաթազօծ) (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Սաղմոսներ (շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ, ճարմանդով) (Նոր Էջմիածին՝ արդի հայերեն թարգմանություն)

 • Մատյան Ողբերգության (շքեղ հրատարակություն, ոսկեզօծ, ճարմանդով)

 • ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՊԱՏԳԱՄԸ (ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ ԶԻՆՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ)

 • Աստվածաշնչի ամփոփ ուղեցույց

 • Աշակերտի Աստվածաշունչ

 • Ծանոթանում եմ Աստվածաշնչին

 • Մանուկների Աստվածաշունչ (365 պատմություն)

 • Մանուկների Աստվածաշունչ

 • Աստվածաշունչ ամենափոքրիկների համար

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՐԴԱԼ